Ringkasan Dasar Insentif Percukaian (Cadangan Kerajaan Rakyat Wilayah Autonomi Bangsa Zhuang Guangxi tentang mempercepat perkembangan sistem logistik berikat bagi pembinaan ‘Pelabuhan tanpa air’)

2018-04-11    hits:

Syarikat logistik yang didaftar dalam kawasan dan masuk ke sistem logistik berikat serta beroperasi ‘Pelabuhan tanpa air’, projek industri jenis galakan yang urusniaga utamanya bersepadan dengan peraturan negara, dan pendapatan urusniaga utama menempati 70% daripada jumlah pendapatan ke atas, mengurangkan 15% cukai korporat (urusniaga utama ‘Pelabuhan tanpa air’ dan unit perniagaan sesuai untuk menggunakan dasar percukaian tersebut).

区内注册的且进驻保税物流体系和“无水港”经营的物流企业,其主营业务符合国家规定的鼓励类产业项目,且主营业务收入占企业总收入70%以上的,减按15%的税率征收企业所得税(“无水港”业主和经营单位适用以上税收政策)。

Syarikat logistik utama Wilayah Autonomi, sejak tahun 2011, selepas dinilai dan dilulus daripada Jabatan Cukai Wilayah Autonomi, cukai korporat bahagian tempatan dapat dikecualikan dalam masa lima tahun

自治区重点物流企业,从2011年起,经自治区税务部门审批,5年内免征企业所得税中属于地方分享的部分。