Berusaha penuh untuk menggalakkan pelan pelaksanaan keusahawanan khalayak ramai inovasi orang ramai (ringkasan)

2016-11-18    hits:

Menyokong promosi produk baru. Bagi memperoleh pengiktirafan produk industri baru dan melancarkan produk industri baru zon kami di Platform promosi dan dagangan produk baru Guangxi, setiap produk diberi subsidi sebanyak 20 000 yuan, subsidi maksimum 200 ribu yuan diberi kepada syarikat yang sama setiap tahun. Atas syarat kualiti dan harga yang sama, bagi 80% ke atas syarikat yang menggunakan produk industri baru di dalam kawasan, melaksanakan penambahan 1-3 markah sebagai sokongan dalam pembidaan projek, tarikh tamat tempoh pelaksanaan sehingga akhir tahun 2017. Bagi syarikat perindustrian yang memperoleh pengiktirafan peralatan teknikal penting pertama (set) dalam negeri, selepas menjalankan jualan pertama (set), memberi ganjaran 50% daripada harga jualan produk pertama (set), ganjaran maksimum bagi setiap syarikat mencatat 2 juta yuan, ganjaran hanya diberi sekali sahaja kepada produk yang sama. Bagi pengguna yang membeli peralatan teknikal penting pertama (set) dalam negeri yang dihasilkan oleh syarikat dalam kawasan pembelian Guangxi, subsidi 60% akan diberi berdasarkan harga pembelian, subsidi maksimum 1 juta yuan.

支持新产品推广。对获得工业新产品认定并在广西新产品推介和交易平台发布的我区工业新产品,每个产品补助2万元,对同一企业每年补助最高20万元。在同等质量和价格的条件下,对使用区内工业新产品80%以上的企业,项目招投标中实行1—3分的加分支持,政策执行期限至2017年底。对获得国内首台(套)重大技术装备认定的区内工业企业,在实现首台(套)销售后,按首台(套)产品销售价格的50%给予奖励,对单户企业奖励金额最高200万元,对同一产品只奖励一次。对广西境内购买区内企业生产的国内首台(套)重大技术装备的用户,按照购买价格的60%给予补助,补助最高100万元。

Menyokong syarikat inovasi mengumpulkan dana secara langsung. Bagi syarikat Pasaran National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) yang berjaya disenaraikan sebagai syarikat berhad, Wilayah Autonomi akan memberi elaun perbelanjaan kerja sekaligus sebanyak 500 ribu yuan. Bagi syarikat yang berjaya menjalankan pensekuritian aset serta menerbitkan bon korporat, bon pembiayaan jangka pendek (SCP), dan alat pembiayaan hutang jenis baru (PRN), Wilayah Autonomi akan memberi ganjaran sebanyak 0.5% daripada jumlah terbitan yang sebenar, ganjaran bagi setiap syarikat tidak melebihi 1 juta yuan. Bagi institusi kewangan yang menawarkan perkhidmatan penkonsainan kepada syarikat penerbitan saham serta alat pembiayaan hutang di kawasan kami, ganjaran sebanyak 0.01% akan diberi berdasarkan jumlah penerbitan terkumpul tahunan, jumlah ganjaran setiap institusi kewangan tidak melebihi 1 juta yuan.

支持创新企业直接融资。对新三板市场成功挂牌的企业,自治区给予一次性工作经费补助50万元。对成功开展资产证券化和发行公司债、超短期融资券、项目收益票据新型债务融资工具的企业,自治区按实际发行金额的0.5%给予一次性奖励,对每家企业奖励金额不超过100万元。对金融机构为我区企业发行股票及债务融资工具提供主承销服务的,按年度累计发行额的0.01%给予奖励,每个金融机构奖励金额不超过100万元。

Menggalakkan pembinaan Maker Space dan lain-lain platform syarikat jenis baru. Pada tahun 2016 – 2017, bagi Maker Space yang diiktiraf sebagai Pangkalan Penetasan Keusahawanan, diberi subsidi sewa rumah dan kos penyambungan broadband selama 2 tahun, dana yang diperlukan diatur dalam dana pekerjaan.

积极推进众创空间等新型企业平台建设。2016—2017年,对经认定为创业孵化基地的众创空间,给予2年的房租、宽带接入费补助,所需资金从就业资金中安排。