Dasar preferensi percukaian yang ditetapkan oleh undang percukaian pendapatan perusahaan

2014-10-29    hits:

1. 取得从事农、林、牧、渔业项目的所得免征、减征企业所得税。

Keuntungan dicapai dengan pengendalian program pertanian, perhutanan, penggembalaan dan perikanan akan bebas daripada atau kurang dibayar cukai pendapatan

2.从事国家重点扶持的公共基础设施项目(即码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目)投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第 一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

Keuntungan dicapai dengan pengendalian pelaburan program kemudahan awam yang dibantu oleh negara (seperti program pelabuhan, lapangan terbang, jalan raya, lalu lintas awam bandar, tenaga elektrik, pengairan dan lain-lain), sejak tahun pembayaran cukai pertama yang perusahaan ini mendapat pendapatan pengendalian penghasilan, dari tahun pertama hingga tahun ketiga, perusahaan ini bebas daripada cukai pendapatan, dari tahun keempat hingga tahun keenam, cukai pendapatan hanya perlu dibayar dengan separuhnya.

3.从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

 Keuntungan dicapai dengan pengendalian program yang sesuai dengan syarat seperti perlindungan alam sekitar, penjimatan tenaga dan air, sejak tahun pembayaran cukai pertama yang perusahaan ini mendapat pendapatan pengendalian penghasilan, dari tahun pertama hingga tahun ketiga, perusahaan ini bebas daripada cukai pengdapatan, dari tahun keempat hingga tahun keenam, cukai pendapatan hanya perlu dibayar separuhnya.

4.符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。

Perusahaan keuntungan kecil yang sesuai dengan syarat, cukai pendapatan boleh dikurangkan dan dibayar mengikut kadar 20%.

5.国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收企业所得税。

Perusahaan teknologi tinggi yang dibantu oleh negara, cukai pendapatannya boleh dikurangkan dan dibayar mengikut kadar 15%.

6.企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额可按一定的比例实行企业所得税额抵免。该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。

Lengkapan khas yang dibeli perusahaan untuk perlindungan alam sekitar, penjimatan tenaga dan air, penghasilan selamat dan kegunaan lain-lain, pelaburannya boleh dibayar dengan cukai pendapatan menurut proposi tertentu. 10% daripada pelaburan lengkapan khas ini boleh dibayar daripada cukai perusahaan tahun ini; kalau tidak cukup untuk dibayar, boleh dibayar dalam 5 tahun percukaian seterusnya.

7.我国境内新办软件生产企业、集成电路设计企业,经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。

Perusahaan penghasilan perisian dan perusahaan perekaan sirkuit terpadu yang baru didirikan dalam negara kita, selepas dimastikan, dari tahun keuntungan ini, tahun pertama dan kedua bebas daripada cukai pendapatan, tahun ketiga hingga tahun kelima, cukai pendapatan dibayar separuhnya.

8.投资额超过80亿元人民币或集成电路线宽小于0.25um的集成电路生产企业,可以减按15%的税率缴纳企业所得税,其中,经营期在15年以上的,从开始获利的年度起,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年减半征收企业所得税。

Perusahaan penghasilan sirkuit terpadu yang pelaburannya kurang daripada 8 bilion yuan dan lebar sirkuit terpadunya kurang daripada 0.25 um, cukai pendapatan boleh dikurangkan dan dibayar menurut kadar 15%, antaranya, jangka waktu pengendaliannya yang lebih daripada 15 tahun, dari tahun keuntungan, tahun pertama hingga kelima bebas daripada cukai pendapatan, dan dari tahun keenam hingga kesepuluh, cukai pendapatan dikurangakan dan dibayar separuhnya.

9.国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税 上述税收优惠政策从2008年1月1日起执行。

Perusahaan penghasilan perisisan utama yang di dalam rancangan negara, kalau tidak pernah menikmati preferensi bebas cukai ini pada masa dulu, cukai pendapatannya dikurangaknan dan dibayar menurut kadar 10%, dasar preferensi tersebut dilaksanakan dari januari 1 tahun 2008.